مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

تحصیلات

  • فوق دیپلم کاردانی رایانه دانشگاه آزاد اسلامی پرند از سال 1386 تا 1388
  • کارشناسی تکنولوژی نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی بندر ماهشهر از سال 1388 تا 1391

زبان

خواندننوشتنمکالمه
انگلیسیخوبمتوسطمتوسط
ربان تخصصی ، خوب

قدرت گرفته از رزومه وبلاگ

وبلاگ خالی است